Djuren

Djuren

Vi har valt att leva i naturen för att vi trivs här. Vi vill följa naturens skiftningar och äta råvaror när naturen erbjuder dem. Med långsam, naturlig mognad växer smakerna på ett sätt som inte kan stressas fram. Detta gäller även våra djur.


Vi har som mål att ha en produktion som är sann mot djuren genom ett så naturligt liv som möjligt, och fullt tillvaratagande av det de ger oss. Vi vill att djuren ska leva i flock, kunna utveckla sitt naturliga beteende och växa i oforcerad takt. Vi eftersträvar att all hantering av djuren ska ske varsamt och respektfullt, och söker därför korta transporter till slakt och bra miljö därikring. Foderbasen är naturbete och tiden inne i stallarna minimeras och styrs av kalvning/lamning och väder.På Lilla Bölö Gård produceras naturbeteskött och design i en helhet. Vi försöker ha huvudet uppe ur sanden, vill tro på vad vi gör och vara ärliga i våra val. Vi har som mål att ha en produktion som är sann. Sann mot djuren genom ett så naturligt liv som möjligt och fullt tillvaratagande av det de ger oss. Sann mot naturen för ett varaktigt perspektiv och effekter vi känner till. Sann mot er konsumenter då det ni ser är det som är. Vårt mål är varsam produktion för sann, äkta mat och naturlig design.

Henning & Malvina Feltlind, Lilla Bölö Gård, 570 84 Mörlunda  E-post: hej@lillabolo.se  Telefon: 070-321 57 96, 070-605 27 56

© Lilla Bölö Gård 2017 ● Hemsida, illustrationer och logotype av www.emmajansson.se