Projekt

Solceller


Våren 2019 kopplades vår solcellsanläggning in. På stallets södra sida bidrar den nu till vår ambition att bättra vårt avryck på vår jord. 


Nytt Stall


Vi bygger nytt stall med plats för ca 80 djur. Den gamla lagården är gammal, har slitits av lösdriften vi haft och är för liten för det antal djur vi önskar ha. 


Den nya byggnaden blir bättre för djuren och arbetsmiljön. Vi kommer att kunna öka antalet så att vi kan öppna upp så mycket som möjligt av markerna på gården och skapa så mycket naturbeten, biologisk mångfald och kolsänkor vi kan. 


I detta arbetet har vi fått stöd beviljat från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.