Projekt

Solceller


Våren 2019 kopplades vår solcellsanläggning in. På stallets södra sida bidrar den nu till vår ambition att bättra vårt avryck på vår jord. 


Nytt Stall


2021 driftsatte vi vårt nya stall med plats för ca 80 djur. Den gamla lagården är gammal, har slitits av lösdriften vi haft och är för liten för det antal djur vi önskar ha. 


Den nya byggnaden är så mycket bättre för djuren och arbetsmiljön. Vi har fyllt stallet främst genom egen rekrytering och trots ökat antal upplever vi närmre kontakt med djuren. Daglig skötsel och perioder med kalvning fungerar fantastiskt. 


Målet har varit att öppna upp så mycket som möjligt av markerna på gården och skapa så mycket naturbeten, biologisk mångfald och kolsänkor vi kan. Bygget har varit en viktig och väldigt positiv pusselbit i det arbetet.


I detta arbetet har vi fått stöd beviljat från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.