Om oss

Foto: Martina Wärenfeldt

Om oss

Intill Mörlundaslättens kant, i djupa Småland, ligger Lilla Bölö Gård. Här lever kor, får, ankor, höns, hund och katter, tillsammans med vår familj.


Vi är en småskalig köttproducent av nöt-, får- och lamm-kött alstrat på naturbete. Vårt mål är att frambringa högkvalitivt kött genom medvetna val avseende djurens alla influenser såsom foder, bete, avel och mörning m m. Vi vill ha huvudet uppe ur sanden, tro på vad vi gör och vara ärliga i våra val. Vi kallar det att skapa sann mat på sann grund. 


Kärnan i vår tillvaro är naturen. Vi vill uppleva den fullt ut, i årstidernas alla skiftningar, och alltid ha en närhet till naturens förutsättningar och händelser. Vi är femte generationen på gården och förvaltar och lever i, vad vi tycker är, fantastiska omgivningar.


Vi erbjuder köttlådor av nöt och lamm samt skinn och skinnprodukter. Vi tar även emot snickeriförfrågningar.

Sann mat och Naturlig design


På Lilla Bölö Gård produceras naturbeteskött och design i en helhet.

Vi försöker ha huvudet uppe ur sanden, vill tro på vad vi gör och vara ärliga i våra val.

Vi har som mål att ha en produktion som är sann.


Sann mot djuren genom ett så naturligt liv som möjligt och fullt tillvaratagande av det de ger oss.

Sann mot naturen för ett varaktigt perspektiv och effekter vi känner till.

Sann mot er konsumenter då det ni ser är det som är.


Vårt mål är varsam produktion för sann, äkta mat och naturlig design.

© Lilla Bölö Gård 2017 ●

Hemsida, illustrationer och logotype av www.emmajansson.se

Henning & Malvina Feltlind, Lilla Bölö Gård, 570 84 Mörlunda, E-post: hej@lillabolo.se, Telefon: 070-321 57 96, 070-605 27 56