Kött

Kött

Idag är köttproduktion ett hett diskussionsämne i klimatsammanhang. Och med rätta. Det påverkar mycket och köttkonsumtionen behöver ändras. Den största delen av köttproduktionen belastar klimatet hårt. En liten del är däremot viktig och det avser den med naturbetande djur. Genom att vara väldigt positiv för miljön blir den en viktig positiv effekt på klimatet.


På vilket sätt? Naturbetande djur håller landskapen öppna. Förutom att vi är många människor som trivs i dessa är de en förutsättning för många värdefulla växter, insekter och fåglar. Naturskyddsföreningen beskriver ytterligare exempel på sin hemsida:


”Betande djur i hagmarker gör landskapet rikt på värdefulla växter, insekter och fåglar. Det gör även naturen mer robust och bättre rustad att klara av klimatförändringar som extremare väder.” ”Den biologiska mångfalden ger oss flera ekosystemtjänster vi inte klarar oss utan. Det handlar bland annat om produktion av mat, ren luft, kolinlagring, matjordsbildning, och pollinering.”


Så, anledningarna är många.

Smaken. Djuren. Klimatet. Miljön.

Oavsett är naturbeteskött ett gott val i flera bemärkelser.