Kött

Kött

Idag är köttproduktion ett hett diskussionsämne i klimatsammanhang. Och med rätta. Det påverkar mycket och köttkonsumtionen behöver ändras. Den största delen av köttproduktionen belastar klimatet hårt. En liten del är däremot viktig och det avser den med naturbetande djur. Genom att vara väldigt positiv för miljön blir den en viktig positiv effekt på klimatet.


På vilket sätt? Naturbetande djur håller landskapen öppna. Förutom att vi är många människor som trivs i dessa är de en förutsättning för många värdefulla växter, insekter och fåglar. Naturskyddsföreningen beskriver ytterligare exempel på sin hemsida:


”Betande djur i hagmarker gör landskapet rikt på värdefulla växter, insekter och fåglar. Det gör även naturen mer robust och bättre rustad att klara av klimatförändringar som extremare väder.” ”Den biologiska mångfalden ger oss flera ekosystemtjänster vi inte klarar oss utan. Det handlar bland annat om produktion av mat, ren luft, kolinlagring, matjordsbildning, och pollinering.”


Så, anledningarna är många.

Smaken. Djuren. Klimatet. Miljön.

Oavsett är naturbeteskött ett gott val i flera bemärkelser.

På Lilla Bölö Gård produceras naturbeteskött och design i en helhet. Vi försöker ha huvudet uppe ur sanden, vill tro på vad vi gör och vara ärliga i våra val. Vi har som mål att ha en produktion som är sann. Sann mot djuren genom ett så naturligt liv som möjligt och fullt tillvaratagande av det de ger oss. Sann mot naturen för ett varaktigt perspektiv och effekter vi känner till. Sann mot er konsumenter då det ni ser är det som är. Vårt mål är varsam produktion för sann, äkta mat och naturlig design.

Henning & Malvina Feltlind, Lilla Bölö Gård, 570 84 Mörlunda  E-post: hej@lillabolo.se  Telefon: 070-321 57 96, 070-605 27 56

© Lilla Bölö Gård 2017 ● Hemsida, illustrationer och logotype av www.emmajansson.se